Σπίτι στην ύπαιθρο

Απόψεις σπιτιού (σχεδιασμένες για νομικούς χρήση) σε ελληνικό χωριό, όπως στεκόταν αρκετές δεκαετίες πριν.

Painting1

Painting2